Arjessa mukana - Arjessa tukena

Sinun edunvalvojasi

Täällä voit tutustua minuun ja toimintaani työntekijöiden edunvalvojana.

Tervetuloa Kari Peltovirran kotisivuille

Kari Peltovirta Lämpimästi tervetuloa kotisivuilleni. Täältä löydät kirjoituksia ja asioita 16,5 vuotisen ay-toimikauteni ajalta. Luottamustehtävät K-Market Oy:ssä päättyivät juhannuksena 2018. Jatkan osasto PAM003:n johtokunnassa kauden 2019-2020. lue lisää >

Pikkaisen minusta: Olen viisikymppinen, asun Tampereella ja harrastan monenlaista yhdistystoimintaa, asoy:n hallituksia, valokuvausta ja kissanhoitoa. Henkistä tukea annan pöytätennikselle kohteena Lavian Pingisgurut. Lue lisää minusta >

 16.4.2019: Liittokokousvaalien tulokset selvillä


Tulin valituksi liittokokousedustajaksi Pirkanmaan viidenneksi korkeimmalla vertailuluvulla - kiitos kaikille äänestäneille!

Liittokokousvaaleissa oli 997 ehdokasta, joista vaaleissa eniten ääniä saaneet 373 henkilöä valittiin kokousedustajiksi Helsingissä pidettävää liittokokoukseen 4.–6.6.2019. Valituista liittokokousedustajista 213 (57 %) henkilöä on ensimmäistä kertaa edustajana liittokokouksessa.

Liittokokouksen tulos kuvastaa kohtuullisen hyvin liiton jäsenistön rakennetta. Valituksi tulleiden ammattialajakauma vastaa aiempaa paremmin palvelualoja, kun vaalituloksen seurauksena kaupan alan edustajamäärä pienenee ja muiden alojen osuus kasvaa.

Liittokokousedustajat linjaavat kesäkuun liittokokouksessa PAMin toimintaa, tekevät tavoiteohjelman vuosille 2019-2023, valitsevat PAMin uuden hallituksen, valtuuston sekä liitolle uuden puheenjohtajan.

Lue myös PAMin tiedote liittokokousvaaleista kokonaisuudessaan Täältä.

Kari